ReferenciákRólunk
HU
 • FlagHungarian
 • FlagEnglish
 • FlagDeutsch
 • FlagFrench
t padlofutes es parketta egyuttes alkalmazasaKM Parker intarzia parketta

Hogyan készítsük elő a padlófűtést parketta alá?

t padlofutes es parketta egyuttes alkalmazasa 01

A padlófűtés és parketta együttes alkalmazása

Az energia-megtakarítás és a nagyobb komfort igénye elősegítette a padlófűtés elterjedését. Az elterjedéssel egy időben jelentkeztek a fűtött felületek burkolásának problémái. A padlófűtéssel egybeépített aljzatra történő parkettázásnál a hagyományos faburkolatok lerakásának követelményein túl azonban további előírásokat is be kell tartani. Mind a burkolóanyagokkal, mind az alkalmazott fektetési technológiával szembeni követelmények eltérnek a megszokottaktól.

Bizonyos fafajok, bizonyos méretek nem valók padlófűtésre. Ezzel kapcsolatban kérdezze kollégáinkat, szakembereinket.

A lenti leírás kizárólag vizes rendszerű, vagy hőszivattyús padlófűtés rendszerrel működik, a legtöbb melegburkolat elveszti a garanciáját, ha elektromos fűtőfilmre, fűtőszőnyegre vagy elektromos padlófűtésre kerülne.

t padlofutes es parketta egyuttes alkalmazasa 02

A padlófűtés és a fa padlóburkolatok együttes alkalmazásának követelményrendszere

Összefoglaljuk a tervezés, kivitelezés és üzemeltetés során betartandó előírásokat. Ezek az előírások értelemszerűen a műanyagcsöves, vízfűtéses és öntött esztrich réteggel készített, Magyarországon gyártott rendszerre vonatkoznak. A padlófűtés és a padlóburkolat együttes alkalmazásának követelményrendszerét három részre célszerű osztani: tervezési, kivitelezési és üzemeltetési előírásokra.

Faburkolatú padlófűtéses felület tervezésének előírásai

 • A tervezésnél figyelembe kell venni, hogy a parketta alapvetően hőszigetelő. Ezért 15 mm-nél vastagabb és rossz hővezető-képességű lágylombosok és fenyők alkalmazását kerülni kell. Legalkalmasabb parkettatípus a rétegelt parketta vagy szalagparketta. A vékony csaphornyos parketta, a lamella parketta vagy a mozaik parketta tölgyből 10 mm vastagságig használható, de ezek lerakása nagyobb körültekintést igényel.
 • A beton és a parketta közé fólia vagy szigetelőfilc -mely a hagyományosan lerakott parkettáknál követelmény- nem kerülhet.
 • A felhasznált valamennyi segédanyagnál a vivőági hőmérsékleten hőállónak, tartósan rugalmasnak kell lenniük. A legtöbb jó minőségű egy komponensű PU ragasztó ennek megfelel.
 • A fűtőcsövek közti távolság ne haladja meg a 150 mm-t, mert nagyobb távok esetén a parketta felületi hőmérsékletének eloszlása egyenetlen lesz, ami vetemedést idézhet elő.
 • Fűtőcsöveket teljes felületre le kell rakni, még ha ezt a hőigény nem is indokolja.
 • Mivel korlátozott a padlófelület hőleadása, a helyiséget akár pótlólagosan is hőszigetelni kell. Hőszigetelés értékeinek el kell érni az újonnan épült épületek hővédelmének minimális követelményeit.
 • A fűtést úgy kell tervezni, hogy a vivőági vízhőmérséklet ne lépje túl még a leghidegebb napokban sem az 42 °C -t. Ajánljuk a hőplomba beszerelését a rendszerbe.
 • A parketta felületi hőmérséklete (talphőmérséklet) sohasem lépheti túl a 28 °C -t, mint hőfiziológiai korlátot.
 • Az aljzatbeton (esztrich) minimális vastagsága a fűtőcsövek felett nem lehet kevesebb 45 mm-nél. Ajánlott a 60 mm.
t padlofutes es parketta egyuttes alkalmazasa 03

Kivitelezési előírások

 • A lerakott parketta nedvességtartalma nem haladhatja meg a 7-8%-ot, mert nagyobb nedvességtartalom esetén a száradás miatt rések keletkezésével kell számolni.
 • A legtöbb probléma a nem kellően kiszárított esztrichre történő parkettázás miatt következik be. Az esztrich nedvességtartalma irodalmi adatok szerint nem haladhatja meg a 1,8 %-ot.
 • A felfűtést az esztrich bedolgozását követő betonkötés befejeződése után szabad megkezdeni. A felfűtést legalább 50 °C -on illetve a tervező által megengedett max. értéken kell végezni a lentebb látható üzemeltetési előírás szerint. A fűtés bekapcsolása után a víz hőmérséklete naponta 10 °C -al emelhető.
 • A leragasztás egyértelműen csökkenti a betonesztrichen és a parkettán kialakuló hőhídat. Leragasztás esetén oldószeres poli-uretán ragasztót kell használni. A leragasztást követően a ragasztó használati utasításában leírt pihentetési időt be kell tartani. A hőhíd csökkentésének érdekében azt javasoljuk, hogy a kiszárított esztrich rétegre önterülő aljzatkiegyenlítőt kerüljön. Ennek kiszárítása után teljesen sík és így jó hőátadást biztosító felületet kapunk. Az aljzatkiegyenlítés szinte minden melegburkolat alá szükséges.
 • A fal és az esztrich, illetve a fal és a parketta között, valamint az 50 m2-nél nagyobb helyiségekben középen tágulási hézagot kell hagyni.
t padlofutes es parketta egyuttes alkalmazasa 04

Üzemeltetési előírások

 • A padlófűtéssel egybeépített parkettázott helyiség relatív páratartalma nem csökkenhet 50% alá. Száraz levegő kialakulásakor mesterségesen pótolni kell a hiányzó légnedvességet.
 • A felfűtés és a lehűtés mindig fokozatosan menjen végbe, így elkerülhetők az esetleges feszültségek. Az 5 napos fokozatos átmenetet mindig be kell tartani.
 • Az előremenő (kazánból kimenő) vízhőmérsékletnél hőhatárolót kell beépíteni, hogy semmiképpen ne lépje túl a megengedett értéket.
 • A takarításnál a bő vizes felmosást kerülni kell, mert ezek a rendszerek érzékenyebbek mindennemű nedvességváltozásra.

Következtetések, javaslatok

A padlófűtés és burkolóanyaga egy egységet képez, külön nem szabad vizsgálni őket. Egyik részen történő változás a másik részre is kihat. Ezt a tervezésnél és a kivitelezésnél is figyelembe kell venni. A parketta ilyen konstrukcióban történő lerakása szakértelmet igénylő munka, csak az e téren jártas szakemberek végezhetik.

A fűtött padlófelület burkolható max. 15 mm vastagságú rétegelt szerkezetű parkettával, vagy 10 mm-t nem meghaladó, 7 cm-nél nem szélesebb, fél méternél nem hosszabb tömör keményfa parkettával. A betonesztrichből kiáramló hő nem teszi tönkre a parkettát. Figyelembe kell venni, hogy bizonyos fafajok a mozgékonyságuk miatt nem ajánlottak padlófűtésre rétegelt verzióban sem. Ilyen pl a bükk, juhar, éger, wenge, jatoba.

t padlofutes es parketta egyuttes alkalmazasa 05

Padlófűtés előkészítése

A padlófűtést fokozatosan fel kell fűteni, mielőtt rátennénk a parkettát, melegburkolatot.

Felfűtési folyamat leírása, éjszakai szünet nélkül:

 1. nap felfűtés + 20 °C előremenő vízhőmérséklet
 2. nap felfűtés + 30 °C előremenő vízhőmérséklet
 3. nap felfűtés + 40 °C előremenő vízhőmérséklet
 4. nap felfűtés + 50 °C előremenő vízhőmérséklet
  (illetve a tervező által megengedett max. érték)
 5. naptól a 15. napig fűtés a megengedett max. előremenő hőmérséklettel.
 1. nap fűtéscsökkentés + 40 °C előremenő vízhőmérséklet
 2. nap fűtéscsökkentés + 30 °C előremenő vízhőmérséklet
 3. nap fűtéscsökkentés + 20 °C előremenő vízhőmérséklet
 4. nap Nedvességmérés (betonréteg esetén 1,8 %, CM-módszerrel)

A CM-módszerrel történő nedvességméréshez kérje a parkettázást végző szakember segítségét. A tervező a felület nagyságától függően jelöljön ki nedvességmérési pontokat, és a CM méréshez a mintákat ezen helyekről kell venni.

Amennyiben a fűtéscsövek a betonréteg közepén helyezkednek el, a lehűtési szakasz után 5 nap szünetet kell tartani. Ezt követően meg kell ismételni a felfűtési procedúrát. A következő felfűtési és lehűtési eljárás az 1 - 4. és a 16 - 18. napok között előírtak szerint történt meg.

Parketta lerakására alkalmas állapot elérésekor a munkálatokat minimum 18 °C betonhőmérséklet (25 °C előremenő vízhőmérséklet) és 65 % alatti légnedvesség esetén lehet kezdeni.

Amennyiben a betonnedvesség nem megfelelő, a fűtést tovább kell folytatni 40 °C -os előremenő vízhőmérséklettel a lerakásra alkalmas állapot eléréséig, ismételt nedvességméréssel.

Abban az esetben, ha a lehűtés befejezése után és a parketta lerakásának kezdete között 7 napnál hosszabb szünet következik be, a felfűtést 40 °C -os előremenő hőmérséklettel meg kell ismételni, legkevesebb 2 napig. Ezt követően ismételt nedvességmérést kell végezni.

A felfűtési és lehűtési folyamat során, szabályos időközönként rövid idejű szellőztetést kell végezni.

A kiszárítási folyamat során ügyelni kell arra, hogy a betonfelületen ne legyen építőanyag, hulladék, vagy más felületet takaró anyag.

Az eljárás max. 80 mm vastag betonrétegre vonatkozik.

A leírás szerinti kiszárítási eljárás a biztonságos nedvességtartalom eléréséhez szükséges minimális időszükségletet tartalmazza. A kiszárítási folyamat meghosszabbítása az elérni kívánt biztonságot javítja.

Padlófűtés alkalmazása esetén a parketta felület megengedett maximális hőmérséklete 28 °C. A hőmérséklet túllépése a keményfa felület jelentős károsodását vonja maga után.

A fűtési szezonban kérjük fordítson fokozott figyelmet a természetes faparkettával burkolt helyiségek megfelelő légnedvességének biztosítására, mely különböző párásító eszközökkel oldható meg. Az alacsony, 50 % alatti légnedvesség a faanyag káros kiszáradásához vezet. Ennek következtében az egyes elemek, illetve a lamellák között rések keletkeznek. Súlyosabb esetben az egyes lamellák felválása is előfordulhat. Az alacsony légnedvesség káros az egészségre is.

szakerto valaszol bg v4
Szakértő válaszol pattern

Szakértőnk válaszol, kérdezzen tőlünk!

KM Parker bemutatoteremparketta ideszet banner hatter

Látogasson el bemutatótermeinkbe!

Bemutatótermek

Tudástár cikkek


crossmenuarrow-rightcross-circle