ReferenciákRólunk
HU
 • FlagHungarian
 • FlagEnglish
 • FlagDeutsch
 • FlagFrench
KM Par-Ker Általános szerződési feltételekKM Parker intarzia parketta

Visszaélés-bejelentő rendszer

A 2023. évi XXV. törvény alapján alkalmazandó jogszabályoknak és a belsős eljárásrendeknek való mindenkori megfelelés érdekében az esetlegesen észlelt szabálysértések bejelentésére a KM Par-Ker Kft. itt ad lehetőséget.


Ezen az oldalon bejelentést tehet:

 • a KM Par-Ker Kft. bármely munkavállalója, volt munkavállalója, olyan személy, aki esetében munkajogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
 • (a)) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a KM Par-Ker Kft.-vel szerződéses kapcsolatban áll,
 • (b)) a KM Par-Ker Kft. tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy
 • (c)) a KM Par-Ker Kft. ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is
 • (d)) KM Par-Ker Kft.-vel szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 • a KM Par-Ker Kft.-nél tevékenységet végző gyakornok és önkéntes
 • a KM Par-Ker Kft.-vall az a), b) és d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a KM Par-Ker Kft.-vel megszűnt.

Ezen az oldalon bejelentést tehet névvel vagy név nélkül is. A személyazonosság megadásával tett bejelentések elősegítik a vizsgálatok gyors és hatékony lefolytatását is.

A bejelentés módjától függetlenül, minden bejelentést bizalmasan kezelünk a vizsgálati folyamat alatt és után is.

Bejelentése hozzájárulhat a kötelezettségszegések feltárásához és segíti a KM Par-Ker Kft.-t, hogy a szabálytalanságokra gyorsan reagáljon, és hogy következetesen fenntartsa a tisztesség értékét a cégen belül.


Ha rosszhiszeműen, valótlan információt közöl a bejelentésében és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, vagy valószínűsíthető, hogy másnak jogellenesen kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, úgy a személyes adatait az ügy feltáráshoz és hatósági eljárásokhoz a jogosult szervnek vagy személynek (kérelmére) a KM Par-Ker Kft.-nek át kell adnia.


Bejelentését legegyszerűbben az alábbi űrlapon teheti meg. Kérjük az alábbi űrlapon a kérdésekre a válaszokat a lehető legnagyobb részletességgel és pontossággal adja meg annak érdekében, hogy a bejelentett eseménnyel kapcsolatosan minden lényeges információt a tudomásunkra hozzon, ezzel is elősegítve a vizsgálat minél hatékonyabb és gyorsabb lefolytatását.

Bejelentését szóban is megteheti Nagy Györgynél, vagy e-mailben is megküldheti a [email protected] e-mail címre.


Bejelentés

Panasz bejelentés (5)
crossmenuarrow-rightcross-circle